വളര്‍ത്തു നായകള്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ എടുക്കണം

കണിയാമ്പറ്റ:  കണിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള വളര്‍ത്തു നായകള്‍ക്ക് മൃഗാശുപത്രികളില്‍ നിന്നും വാക്‌സിന്‍ എടുത്ത് ഇതിന്റെ  രേഖ സഹിതം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ ലൈസന്‍സിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടി ഉടമസ്ഥര്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ലൈസന്‍സ് എടുക്കുന്നതിന് അപേക്ഷയോടൊപ്പം നായക്ക് വാക്‌സിന്‍ എടുത്ത രേഖയുടെ പകര്‍പ്പ്, നായയുടെ ഫോട്ടോ, ഉടമസ്ഥന്റെ  ആധാര കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ് എന്നിവ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കണം. ലൈസന്‍സ് എടുക്കാത്തപക്ഷം ഉടമസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles