വിജയദശമി ആഘോഷിച്ചു

വാളാട് ശ്രീ കുരിക്കിലാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കുരുന്നിനു ആദ്യക്ഷരം കുറിക്കുന്നു.

വാളാട്: വാളാട് ശ്രീ കുരിക്കിലാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിജയദശമി ആഘോഷിച്ചു. നാരായണൻ മാസ്റ്റർ, കെ.കെ പ്രസീത് എന്നിവർ കുരുന്നുകൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു. നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ വാഹനപൂജ, ഗ്രന്ഥപൂജ എന്നിവയും നടന്നു. ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി പ്രസീതൻ നമ്പൂതിരി പ്രസിഡൻറ് സുനിൽ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles