ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ സിറ്റിംഗ്

കല്‍പറ്റ: മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ ഒ.പി.അബ്രഹാം ജൂണ്‍ 17ന് പനമരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും 21 ന് മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും രാവിലെ 11 മുതല്‍ ഉച്ച വരെ സിറ്റിംഗ് നടത്തും. തൊഴിലാളികള്‍ക്കും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്‍ നേരിട്ടും തപാല്‍, ഇ.മെയില്‍, ഫോണ്‍ എന്നിവ വഴിയും സമര്‍പ്പിക്കാം. വിലാസം: ഒ.പി.അബ്രഹാം, ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍, മഹാത്മാഗാന്ധി എന്‍.ആര്‍.ജി.എസ്, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കല്‍പറ്റ. ഇ-മെയില്‍: ombudsmanwyd@gmail.com ഫോണ്‍: 9447545307.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles