മുഹമ്മദ് റാഫി ഫൗണ്ടേഷന്‍ മ്യൂസിക് കോളജ് സ്ഥാപിക്കുന്നു

ഡോ.നൗഷാദ് പള്ളിയാല്‍, സി.പി. ഉമ്മര്‍ കല്‍പ്പറ്റ: വയനാട്ടില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം വിപുലീകരിക്കാനും മ്യൂസിക് കോളജ് സ്ഥാപിക്കാനും മുഹമ്മദ് റാഫി ചാരിറ്റബിള്‍ ഫൗണ്ടഷേന്‍ ജില്ലാകമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. അവശ കലാകാരന്‍മാരെയും രോഗങ്ങള്‍ മൂലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരെയുംസഹായിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ ഓര്‍മയ്ക്ക് പ്രമുഖ ഹിന്ദുസ്ഥാനി...

നീര്‍പക്ഷി സര്‍വേ: വയനാട്ടില്‍ ചൂളന്‍ എരണ്ടയുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു

ചൂളന്‍ എരണ്ട കല്‍പറ്റ: വയനാട്ടില്‍ നീര്‍പക്ഷി വൈവിധ്യം സമ്പന്നം. ഏഷ്യന്‍ വാട്ടര്‍ഫൗള്‍ സെന്‍സസിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ബേര്‍ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് നടത്തിയ തണ്ണീര്‍ത്തട പക്ഷി സര്‍വേയില്‍ ജില്ലയില്‍ ആദ്യമായി ചാരത്തലയന്‍ തിത്തിരി(gray headed lapwing), കയല്‍പരുന്ത് (steppe eagle),പാമ്പ് പരുന്ത്(short toed...
Social profiles