വാക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ

കല്‍പറ്റ: ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ ജെന്‍ഡര്‍ റിസോഴ്‌സ് സെന്റര്‍ നടത്തിപ്പും അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും എന്ന പദ്ധതിയില്‍ ജെന്‍ഡര്‍ റിസോഴ്‌സ് സെന്റര്‍, ജാഗ്രതാസമിതി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വനിതാ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെസിലിറ്റേറ്ററെ താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിമയിക്കുന്നു. സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്ക്, ജെന്‍ഡര്‍ സ്റ്റഡീസ്, സൈക്കോളജി, സോഷ്യോളജി എന്നിവയില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പ്രവൃത്തി പരിചയവുമുള്ള വനിതകള്‍ക്കാണ് അവസരം. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന അസല്‍ രേഖകള്‍ സഹിതം 26നു രാവിലെ 11നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ ഹാജരാകണം.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles