ധനസഹായം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കൽപറ്റ: വിധവകള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കുന്ന ബന്ധുവിന് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ ധനസഹായം നല്‍കുന്ന അഭയകരിണം പദ്ധതിയില്‍ ധനസഹായത്തിന് വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓണ്‍ലൈനായാണ് അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്. 50 വയസ് പിന്നിട്ട, മുന്‍ഗണന വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന, വാര്‍ഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയാത്ത, പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ മക്കളില്ലാത്ത വിധവകള്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കുന്ന ബന്ധുവിനാണ് ധനസഹായം നല്‍കുന്നത്. മുന്‍വര്‍ഷം ധനസഹായം ലഭിച്ചവരും www.schemes.wcd.kerala.gov.in വെബ് സൈറ്റില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ഒക്ടോബര്‍ 20 നകം അപേക്ഷിക്കണം.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles