ഭുമിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം

കല്‍പറ്റ: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയായ പി.എം കിസാന്‍ ഡാറ്റ ബേസില്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ കൃഷി ഭൂമിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരേഖകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കണം. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ അവരുടെ ഭുമിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ എ.ഐ.എം.എസ് പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി ആര്‍.ഇ.എല്‍.ഇ.എസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ സഹായത്തോടെ പരിശോധിച്ചശേഷം സമര്‍പ്പിക്കണം. ഈ ഡാറ്റ പിന്നീട് കൃഷി ഓഫീസര്‍ പരിശോധിച്ച് പി.എം കിസാന്‍ ഡാറ്റ ബേസിലേക്ക് നല്‍കും. അപേക്ഷകള്‍ അക്ഷയ സെന്ററുകള്‍ വഴിയോ ജനസേവാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴിയോ സമര്‍പ്പിക്കാം. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ലോഗിന്‍ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് എ. ഐ.എം.എസ് പോര്‍ട്ടലില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് സ്വന്തം കൈവശഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടില്ലായെങ്കില്‍ വിവരങ്ങള്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍ക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി മെയ് 26നകം പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles