500 രൂപയില്‍ കൂടുതലുള്ള വാട്ടര്‍ ബില്ലുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അടയ്ക്കണം

കല്‍പറ്റ: 500 രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള വാട്ടര്‍ ബില്ലുകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അടക്കണം. വെബ് പോര്‍ട്ടലായ വേേു:െ//ലുമ്യ.സംമ.സലൃമഹമ.ഴീ്.ശി വഴിയോ ക്വിക്‌പേ, യുപിഐ പേയ്‌മെന്റ്‌സ്, അക്ഷയകേന്ദ്രം, ജനസേവന കേന്ദ്രം മുഖേനയോ ബില്ലുകള്‍ അടക്കാം. ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ തിരുത്തുന്നതിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനോ കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ കല്‍പ്പറ്റയിലെ സബ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം. വാട്ടര്‍ ബില്ലുകള്‍ അടയ്ക്കുന്നതില്‍ മുടക്കംവന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ കണക്ഷനുകള്‍ വിച്ഛേദിക്കുന്ന പ്രവ്യത്തികള്‍ ആരംഭിച്ചു. കണക്ഷന്‍ വിച്ഛേദിച്ചിട്ടും കുടിശ്ശികയുള്ള അടയ്ക്കാതെ കുടിവെള്ളം എടുക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേരില്‍ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles