പാലുത്പ്പന്ന നിര്‍മ്മാണ പരിശീലനം

കല്‍പറ്റ: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നടുവട്ടത്തെ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പന്റെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ ജൂലൈ 11 മുതല്‍ 21 വരെ പാലുത്പ്പന്ന നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രവേശന ഫീസ് 135രൂപ. ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ് പരിശീലന സമയത്ത് ഹാജരാക്കണം. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ജൂലൈ 11 ന് രാവിലെ 10 ന് മുമ്പായി പിരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. ഫോണ്‍: 04952414579.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles