വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

മാനന്തവാടി: ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ ചാമാടിപൊയില്‍, പഞ്ചാരക്കൊല്ലി, പൂളക്കല്‍, കുരിശിങ്കല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ (വെള്ളി) രാവിലെ 8.30 മുതല്‍ 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
പുല്‍പ്പള്ളി: ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ കുറിച്ചിപ്പറ്റ, കുറിച്ചിപ്പറ്റ അഗ്രോ ക്ലിനിക് ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ (വെള്ളി) രാവിലെ 9 മുതല്‍ 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles