വായ്പ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കല്‍പറ്റ: കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ദേശീയ പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്റെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദിവാസി മഹിളാ സശാക്തീകരണ്‍ യോജനയില്‍ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നു. രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ തുകയുള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് ജില്ലയിലെ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട തൊഴില്‍രഹിതരായ യുവതികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകര്‍ 18 നും 55 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം. കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാനം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയരുത്. വായ്പാതുക 4 ശതമാനം പലിശ നിരക്കില്‍ 60 മാസഗഡുക്കളായി തിരിച്ചടക്കണം. താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ അപേക്ഷാഫോറത്തിനും വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കുമായി കോര്‍പ്പറേഷന്റെ കല്‍പ്പറ്റ പിണങ്ങോട് റോഡ് ജംഗ്ഷനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഫോണ്‍ : 04936 202869, 9400068512

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles