കാട്ടിമൂല സംഘം അധിക വില നല്‍കും

കാട്ടിമൂല: 2022 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ അളന്ന പാല്‍ ലിറ്ററിനു 50 പൈസ് കാട്ടിമൂല ക്ഷീര സംഘം അധികവില നല്‍കും. ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെയുള്ള പാല്‍ വിലയും അധിക വിലയും അഞ്ചു മുതല്‍ കര്‍ഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്നു സംഘം പ്രസിഡന്റ് ജോസ് തോമസ് തേവര്‍ പാടത്ത് അറിയിച്ചു.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles