തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം; സാങ്കേതിക പരിശീലനം

തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം: സാങ്കേതിക പരിശീലനം ജില്ലാ ആസൂത്രണഭവനിലെ ഡോ. എ.പി.ജെ ഹാളില്‍ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി. ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ പി. ജയരാജന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

കല്‍പറ്റ: തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം ക്യാമ്പയ്‌നിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ക്ക് ജി ഐ എസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍, ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജില്ലാതല സങ്കേതിക പരിശീലനം നല്‍കി. ജില്ലാ ആസൂത്രണഭവനിലെ ഡോ.എ.പി.ജെ ഹാളില്‍ പരിപാടി എല്‍. എസ്. ജി. ഡി. ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ പി. ജയരാജന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജി ഐ എസ് മാപ്പിംഗ് അപ്ലിക്കേഷനിലുളള സാങ്കേതിക പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ വിലയിരുത്താന്‍ കഴിയും. എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജലനടത്തം സംഘടിപ്പിച്ച് മലിനമായ ജലസ്രോതസ്സുകള്‍ കണ്ടെത്തുകയും, കോളിഫോം ബാക്റ്റീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ജല സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം 24-48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ലഭ്യമാകും. ഈ പരിശോധനാഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജലാശയങ്ങള്‍ വൃത്തിയാക്കുകയും അതിനു കാരണമായ സ്രോതസ്സുകള്‍ കണ്ടെത്തി അവയെ ഇല്ലാതാക്കാനും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. വൃത്തിയാക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ശേഷവും ജലസാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തും. പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍ കെ. അനൂപ് വിഷയാവതരണം നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles