നോര്‍ക്ക വനിതാമിത്ര സ്വയംതൊഴില്‍ പദ്ധതിയില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ല്‍പറ്റ: പ്രവാസി വനിതകള്‍ക്കായി സംസ്ഥാന വനിതാവികസന കോര്‍പറേഷനും നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്വയംതൊഴില്‍ വായ്പാപദ്ധതിയായ നോര്‍ക്ക വനിതാമിത്ര പദ്ധതിയില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 18-55 പ്രായക്കാരായ വനിതകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വാര്‍ഷികവരുമാനപരിധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ. റേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ്, സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പാസ്പോര്‍ട്ട് പകര്‍പ്പ്, പാസ്പോര്‍ട്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ പേജിന്റെയും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ പേജിന്റെയും, വിസ, എക്സിററ് പേജുകളുടെയും പ്രസ്തുത പാസ്പോര്‍ട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ അവസാന യാത്രയുടെ വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ പേജുകളുടെയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പുകള്‍ എന്നിവ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കണം. അപേക്ഷ ഫോം WWW.kswdc.org എന്ന വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. വിദേശത്ത് രണ്ട് വര്‍ഷമെങ്കിലും ജോലി നോക്കുകയോ, താമസിക്കുകയോ ചെയ്തശേഷം മടങ്ങിയെത്തുന്ന വനിതകള്‍ക്ക് പരമാവധി 30 ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള സ്വയംതൊഴില്‍ വായ്പകളാണ് ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായി വായ്പ തിരിച്ചടവ് നടത്തുന്ന അപേക്ഷകയ്ക്ക് പദ്ധതി ചെലവിന്റെ 15 ശതമാനത്തിനു തുല്യമായ തുക (പരമാവധി മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെ) മൂലധന സബ്സിഡി നല്‍കും. വായ്പയുടെ അവസാന തവണകളിലേക്കാണ് സബ്സിഡി തുക വരവ്‌വെക്കുക, വായ്പയുടെ കാലാവധിക്കിടയില്‍ തിരിച്ചടവ് മുടക്കം വരാത്ത വായ്പക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമേ മൂലധന സബ്സിഡി അനുവദിക്കൂ. സബ്സിഡി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് വായ്പയില്‍ തവണമുടക്കം ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ല. മുടക്കമുണ്ടെങ്കില്‍ ആയത് തീര്‍ന്നാല്‍ മാത്രമേ മൂലധന സബ്സിഡിക്കു അര്‍ഹതയുണ്ടാകൂ. ക്യത്യമായി തിരിച്ചടവ് നടത്തുന്ന ശുണഭോക്താകള്‍ക്ക് ആദ്യ നാല് വര്‍ഷം വായ്പാതുകയില്‍ മൂന്നു ശതമാനം പലിശ സബ്സിഡിയും അനുവദിക്കും. ഫോണ്‍:0495 2766454, 9496015010.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles