തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണം

കല്‍പറ്റ: ടീ ബോര്‍ഡ് ഇന്ത്യ, ചെറുകിട തേയില കര്‍ഷകരുടെ തോട്ടങ്ങളില്‍ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടീ ബോര്‍ഡില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറുകിട കര്‍ഷകര്‍, തങ്ങളുടെ തോട്ടങ്ങളില്‍ പുറത്ത് നിന്ന് വേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയോഗിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍, ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്, ബാങ്ക് ഡീറ്റെയില്‍സ് മുതലായവ ടീബോര്‍ഡിന് സമീപത്തെ ഫീല്‍ഡ് ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കണമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ജോര്‍ജി സാമുവല്‍ അറിയിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്: 04262296316, 9444953265,7561832790. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഭാവിയില്‍ ക്ഷേമാനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനും, പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനും വിവരങ്ങള്‍ സഹായകരമാവും.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles