മഴ കനത്തു; മെച്ചനയിലെ പാടങ്ങള്‍ വെള്ളത്തില്‍

കനത്ത മഴയില്‍ വെള്ളംകയറിയ മെച്ചനയിലെ നെല്‍പാടങ്ങള്‍

വെണ്ണിയോട്: കനത്ത മഴ തുടരുന്ന വെണ്ണിയോടും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും നെല്‍പാടങ്ങളില്‍ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി. മെച്ചനയിസെ നെല്‍പാടങ്ങള്‍ വെള്ളത്തിലായി. ടൗണിനോട് ചേര്‍ന്ന ഇരുപുഴകളിലും വെള്ളം കയറിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വലിയകുന്നിന് താഴെ ഒടിയോട്ടില്‍ നിലവില്‍ പുഴവെള്ളം കയറിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുപുഴ നിറഞ്ഞ് പുഴക്കംവയല്‍ ഭാഗങ്ങളിലും വയലുകളില്‍ വെള്ളംകയറി. കുറുമണിയിലെ പുതുശ്ശേരിക്കുന്നിലും വെള്ളംകയറിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുഴകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നതോടെ കൂടുതല്‍ നെല്‍പാടങ്ങളില്‍ വെള്ളം കയറും. ജില്ലയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ വെണ്ണിയോട് ഓരോ മഴക്കാലത്തും വെള്ളംകയറുക പതിവാണ്. കനത്ത മഴ തുടരുകയാണെങ്കിലും ചേലാകുനിക്കുന്ന്, വലിയകുന്ന്, മാങ്ങോട്ട് കുന്ന്, പുതിയിടത്തുകുന്ന്, പന്നിയണകുന്ന്, ചെറിയ മൊട്ടക്കുന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഒറ്റപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles